Zarząd

 

Prezes: Cezary Springer
Zastępca Prezesa: Krzysztof Wycichowski
Sekretarz: Dawid Szabat

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Oskar Chrzanowsky
Z-ca Przewodniczącego: Barbara Gomułka
Sekretarz: Ludmiła Korniecka
Członek: Grażyna Chrzanowski
Członek:  
Natalia Stańczuk-Śledź

 

Komisja Hodowlana:

Przewodnicząca : Dorota Pietrzak
Z-ca Przewodniczącego : Agnieszka Sznabel
Sekretarz : Hanna Szyszkowiak
Członek : Katarzyna Węgorzewska
Członek : Rafał Lewandowski
Członek : Agnieszka Czarnuch
Członek : Joanna Buśko


Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca : Sylwia Łyczak Szarszewska
Zastępca :  Adrian Korniecki
Sekretarz :
Celina Ociepka-Janus
Członek : Joanna Wieczorek
Członek : Anna Derenda
Członek : Monika Denis