Zarząd

 

Prezes Zarządu: Krzysztof Wycichowski
Sekretarz Zarządu: Dawid Szabat

Skarbnik Zarządu: Monika Denis

 

Prezes Honorowy SHK: Cezary Springer
Członek Honorowy SHK:  Oskar Chrzanowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Natalia Stańczuk-Śledź
Z-ca Przewodniczącego: Sandra Kobiela
Członek:  Agnieszka Mazurek

 

Komisja Hodowlana:

Przewodnicząca : Edyta Sztelma
Członek : Katarzyna Węgorzewska
Członek : Rafał Lewandowski
Członek : Agnieszka Czarnuch


Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca : Dorota Pietrzak
Zastępca :  Aneta Podsiedlik
Sekretarz : Bernadeta Szczęśniewicz

Członek : Agnieszka Czarnuch
Członek : Darek Podsiedlik
Członek : Jacek Chojnacki
Członek : Sylwia Łyczak-Szarszewska