SHK

Stowarzyszenie Hodowców Kotów „SHK” działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od 2009 roku.


Działa pod patronatem World Cat Federation i stosuje się do wytycznych, przepisów i regulacji tej federacji. Zarząd Stowarzyszenia jak i inni członkowie funkcyjni mają bardzo dużą praktykę i wiedzę felinologiczną.
Członkowie Zarządu jak i poszczególni członkowie funkcyjni współtworzyli oraz rozwijali inne Stowarzyszenia Stowarzyszenie.
Z nowym świeżym spojrzeniem na Polską Felinologię, jak i potrzeby hodowców postanowiliśmy stworzyć silną organizację której celem jest pomoc w funkcjonowaniu hodowli, doradztwo i pełne wsparcie.
Organizujemy rocznie 4 wystawy międzynarodowe i około 9  pokazów na terenie całej Polski.
Zapraszamy serdecznie wszystkich do członkostwa.

Zarząd SHK

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wszystkich członków, którzy mają ewentualne zapytania do władz WCF prosimy o kierowanie ich za pośrednictwem SHK. Indywidualne zapytania  przez WCF nie są uwzględniane.