Wystawy

***

Szanowni Państwo

Poniżej przypominamy Państwu ważne informacje oraz wytyczne które będą obowiązywały na najbliższej wystawie kotów w Toruniu

Ze względu na sytuację związaną z Covid19 wystawa odbywa się z ograniczoną liczbą osób

Wystawa otwarta dla zwiedzających w maseczce ochronnej oraz będą obowiązywały rygory sanitarne zgodne z wytycznymi GIS.

Limitowana liczba osób przebywających na sali.

Osoby zaszczepione proszone są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego szczepienie.

Wystawcy jak i zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas trwania wystawy oraz proszeni są o zachowanie dystansu.

Przy ocenie kota przy stoliku Sędziego może znajdować się tylko jedna osoba

 

Rejestracja kota oraz kontrola weterynaryjna

Sobota 8:00 – 9:30

Niedziela 9:30 – 10:00

WSZYSCY wystawcy obowiązani są do rejestracji oraz przejścia z kotami kontroli weterynaryjnej do godziny 9:30.

Po tym czasie kotom wpisana zostanie absencja i nie zostaną one ocenione

 

Niezbędne do przejścia pozytywnej kontroli weterynaryjnej:

* książeczka zdrowia (paszport) z aktualnymi szczepieniami na choroby wirusowe kotów ( przeciw kociemu katarowi i panleukopenii ) ważne nie dłużej niż 2 lata (730 dni) przed wystawą.

* szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy

* zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż 3 dni przed wystawą,

* koty białe muszą posiadać atest słuchu BAER

* wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

* każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP
 

Katalog wystawy dostępny będzie na stronie klubu www.shk.com.pl

 

KLATKI SĄ NUMEROWANE

*Brak możliwości zmiany miejsc. Zmiana wyznaczonego miejsca bez zgody Komisarza Wystawy jest zabroniona.

 
Aby wystawa zakończyła się o czasie prosimy o przybycie do stolika Sędziowskiego w wyznaczonym czasie. Maksymalny czas oczekiwania Sędziego na zgłoszonego kota to trzykrotne jego wywołanie.

Koty niedoprowadzone do oceny w wyznaczonym czasie nie będą oceniane ( ABSENT )

*Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna

 

DOUBLE JUDGEMENT

Zmianę klasy wystawowej w przypadku kiedy kot nie otrzyma certyfikatu prosimy o niezwłoczne zgłaszanie do sekretariatu * Wszystkie szczegóły dostępne w sekretariacie
 

Sekretariat nie wydaje dyplomów przed zakończeniem wystawy

Wcześniejsze opuszczenie wystawy przed jej zakończeniem upoważnia Organizatora do niewydania karty oceny oraz dyplomu.

 

Dyplomy wydawane będą w niedzielę po BEST IN SHOW

 

ZAKAZANA JEST SPRZEDAŻY KOTÓW BEZPOŚREDNIO NA WYSTAWIE

 

Zaleca się nieumieszczanie kotów na klatkach

Dla Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa kotów co jednocześnie uniemożliwi bezpośredni kontakt Państwa kotów z widzami odwiedzającymi wystawę.

Zabrania się umieszczania niezabezpieczonych kuwet pod klatką

Kuweta powinna znajdować się w klatce, jeśli się w niej nie znajduje prosimy o zabezpieczenie kuwety pakując ją w torbę foliową. Jednocześnie apelujemy o zachowanie wyjątkowej czystości aby żwirek nie znajdował się na podłodze ze względów higienicznych .

Zabrania się umieszczania niezabezpieczonych misek z wodą lub jedzeniem pod klatką

Miski powinny znajdować się w klatce, jeśli się w niej nie znajdują prosimy o zabezpieczenie misek aby nikt nie miał do nich dostępu oraz żeby nie stały na podłodze z wodą która mogła by zostać rozlana.

 

* Zalecamy posiadanie folii ochronnej na przednią część klatki dla bezpieczeństwa Państwa kotów znajdujących się w klatce aby uchronić koty przed palcami zwiedzających. Posiadamy informację iż folia będzie do nabycia na stoisku z artykułami zoologicznymi.

Dla dobra nas wszystkich a przede wszystkim naszych zwierząt zalecamy samodyscyplinę oraz zgłaszanie w sekretariacie do wyznaczonej osoby naruszenie przez hodowców procedur bezpieczeństwa.

 

Liczymy na to że rozumieją Państwo sytuację iż wszystkie zakazy zostały wprowadzone wyłącznie dla dobra wystawcy i zwierząt.

 

Wszystkim wystawcom życzymy sukcesów wystawowych i miłego spędzenia czasu

Klub SHK

 
***
 
Partner wystawy
 
   
 

Ze względu na bezpieczeństwo zostały wprowadzone nowe przepisy:

Wystawa otwarta dla zwiedzających w maseczce ochronnej (Decyzją sanepidu limitowana liczba osób przebywających na sali )

Wystawcy jak i zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas trwania wystawy.

 
 
 

* W zależności od sytuacji związanej z Covid19 wystawa może odbywać się z ograniczoną liczbą osób

* Wystawcy proszeni są o zachowanie dystansu oraz noszenie maseczek ochronnych

* Przy ocenie kota przy stoliku Sędziego może znajdować się tylko jedna osoba       

                                                              

                                              
 
 
4 certyfikaty na dwudniowej wystawie WCF
 

        Międzynarodowa Wystawa
              Kotów Rasowych
   

             Toruń  24-25.07.2021  
     ( 4 certyfikaty – Double Judgement )

                                                                                                          WCF SHOW LICENSING L# 214044

 

 

MIEJSCE WYSTAWY:

Toruń
Zespół Szkół nr 16, ul. Dziewulskiego 2

 

SĘDZIOWIE:

Alina Ingor Bulgaria ( AB WCF )
Alicja Biadasz Poland ( AB WCF )
Elena Mundre Lithuania (AB WCF)
Cezary Springer Poland (AB WCF )
Krzysztof Wycichowski Poland ( AB WCF )

*  Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ  online :

 *  zgłoszenia przyjmowane do dnia 09.07.2021
 * ilość miejsc bardzo ograniczona. Decyduje kolejność przesłanych oraz opłaconych zgłoszeń
 *  zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany
 *  nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie – wpłaty tylko na konto SHK
 * Oferta specjalna: do 3 zgłoszonych kotów 4 zgłoszenie 50%  /*oferta specjalna ważna do dnia 27 czerwca lub do wyczerpania miejsc 

KONTO SHK:  

Konto: ING Bank
IBAN : PL66105019791000009074068496
SWIFT : INGBPLPW
Stowarzyszenie Hodowców Kotów
ul. Olęderska 19 c
87-100 Toruń

 Zgłoszenia został zamknięte

Lista rezerwowa została otwarta, jeśli będzie możliwość zgłoszenie zostanie zaakceptowane

 

                 (zalecana przeglądarka Google Chrome)

 
 

 

 * Do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia – system zgłoszeniowy automatycznie generuje e-maila zwrotnego potwierdzającego wpływ zgłoszenia do organizatora.
 * Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę.
 * Ilość miejsc bardzo ograniczona. Decyduje kolejność przesłanych oraz opłaconych zgłoszeń
 * Tylko koty poprawnie zgłoszone będą przyjęte na wystawę.

 * Oferta specjalna: do 3 zgłoszonych kotów 4 zgłoszenie 50%  /*oferta specjalna ważna do dnia 27 czerwca lub do wyczerpania miejsc 

24-25.07.2021 r. ( 4 certyfikaty – Double Judgement )
                        +
WCF Ring Adult ( sobota, niedziela ) 

nagrody specjalne WCF Ring Adult sobota oraz niedziela :

                                     1 miejsce – 500 zł
                                    2 miejsce – 300 zł
                                    3 miejsce – 200 zł

WCF Ring Young ( sobota, niedziela )

nagrody specjalne WCF Ring Kitten sobota oraz niedziela :

                                     1 miejsce – 300 zł
                                    2 miejsce – 200 zł
                                    3 miejsce – 100 zł

OPŁATY:

  1 dzień 2 dni +3 certyfikat +4 certyfikat
1. Klasa otwarta ( klasa 13,11,9,7,5,3,1) 160 zł   180 zł   + 60 zł + 60 zł
2. Miot ( 3-6 miesięcy ) 180 zł  250 zł 
3. Młodzież ( klasa 15,15a,16,16a ) 150 zł  170 zł  + 60 zł + 60 zł
4. Kastraty klasa otwarta ( klasa 14,12,10,8,6,4,2) 150 zł  170 zł + 60 zł + 60 zł
5. Kot domowy 80 zł 100 zł  —
6. Dodatkowe 1/2 klatki SHK lub powiększenie     własnej klatki strudi (jeśli będzie możliwość) 80 zł  
7. Ustalenie koloru 50 zł  
                          
               Klasa reklamy 1 dzień 2 dni
8.Klasa reklamy   (kot) 140 zł  160 zł 
               WCF RING / Special Show / Fun Show
9. WCF Ring Adult  ( kot ) 60 zł  
10. WCF Ring Young  ( kot ) 60 zł  
11. Fun Show  ( kot ) 40 zł 
12. Special Breed Show ( kot )  40 zł 

UWAGA:

* nie ma możliwości wykupienia dodatkowej klatki dla 1 zgłoszonego na wystawę kota, proszę o zaznaczenie w zgłoszeniu chęci powiększenia klatki a po zamknięciu zgłoszeń zostanie to rozpatrzone jeśli będzie taka możliwość
* STEWARDZI przyjęci na wystawę mają możliwość wyboru dokonanie zgłoszenia za darmo lub wypłata wynagrodzenia ( po więcej szczegółów proszę o kontakt wystawa@shk.com.pl
* Za każdego umieszczonego kota w katalogu wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę, bez względu na to czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.

 

PROGRAM WYSTAWY

  SOBOTA NIEDZIELA 
Rejestracja kota , kontrola weterynaryjna  8.00 – 9.30  9.30 – 10.00
Korekta zgłoszeń 9.30 – 10.00 9.30 – 10.00
Ustalenie koloru 9.30 – 10.00  9.30 – 10.00 
Ocena kotów                                                                  WCF Ring / Special Show / Fun Show 10.00 – 15.00 10.00 – 15.00
Przerwa obiadowa 14.30 – 15.00 14.30 – 15.00
Best in Show 17.00  17.00 
Zakończenie wystawy  około 18.00 około 18.00

Organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie.

Osoby chętne do pracy w charakterze stewardów proszone są o wypełnienie  FORMULARZA

 

HOTELE:    www.booking.com

 

ROZMIAR KLATEKI:

Dla każdego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza: 60x60x70
Miot – klatka podwójna: 120x60x70.
Wystrój klatki – obowiązkowy.
Prosimy o zgłaszanie chęci przywiezienia swoich klatek materiałowych. Brak takiego zgłoszenia uniemożliwi jej umieszczenie w dniu wystawy.

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Niezbędne do przejścia pozytywnej kontroli weterynaryjnej
* książeczka zdrowia (paszport) z aktualnymi szczepieniami na choroby wirusowe kotów ( przeciw kociemu katarowi i panleukopenii ) ważne nie dłużej niż 2 lata (730 dni) przed wystawą.
* szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy
* zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia kota wystawione nie później niż 3 dni przed wystawą,
* koty białe muszą posiadać atest słuchu BAER
* wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.
* każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

 

UWAGI:

* Stowarzyszenie nie zapewnia wszystkim wystawcom miejsca siedzącego w postaci krzesła
* kot nominowany do BIS otrzymuje medal BIS / nominacja na bieżąco uzupełniana w systemie wyniki z wystawy online
* Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków weterynaryjnych oraz zgodą na przetwarzanie danych na potrzeby wystawy
* Wystawiane koty muszą przebywać w udekorowanych klatkach do czasu zakończenia wystawy. Opuszczenie wystawy przed jej zakończeniem upoważnia Organizatora do niewydania karty oceny oraz dyplomu.
* Kot umieszczony w katalogu podlega pełnej opłacie również w przypadku absencji.
* Organizator w uzasadnionych wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia kota na wystawę bez podania przyczyny.
* Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed rozpoczętą oceną kota
* Opuszczenie wystawy przed jej zakończeniem skutkuje unieważnieniem oceny
* Wszelkie odstępstwa są regulowane przez Komisarza Wystawy

 

Przypominamy, że w myśl ustawy o ochronie zwierząt ZAKAZANA jest SPRZEDAŻ kotów bezpośrednio na wystawie.

Natomiast reklama hodowli oraz kociąt i informacja o posiadanych kotach szukających nowych domów – zakazana nie jest

 

REGULAMIN WYSTAWY SHK

Wycofanie zgłoszenia z wystawy 

 

 

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe warunki weterynaryjne oraz procedury bezpieczeństwa podczas wystaw organizowanych przez klub SHK

Postanowieniem zarządu SHK w dniu 27.12.2019 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowych warunków weterynaryjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

1. Ozonowanie klatek bezpośrednio przed wystawą.
2. Dodatkowa dezynfekcja klatek po ozonowaniu preparatem ” podchloryn sodu „ w stężeniu 0.75 %.
3. Dezynfekcja rąk.
4. Ocena kotów na stole następnie dezynfekcja preparatem zaleconym przez lekarza weterynarii.
5. Szczegółowa kontrola weterynaryjna. Prosimy o punktualne przybycie i zaplanowanie czasu potrzebnego na kontrolę weterynaryjną. Prosimy aby hodowca posiadał zaświadczenie weterynaryjne w dwóch egzemplarzach oryginał + kopia wystawione nie później niż 3 dni przed wystawą ( kopię zatrzymuje lekarz weterynarii przeprowadzający kontrolę ).
6. Jednorazowe rękawice ochronne podczas kontroli weterynaryjnej.
7. W trakcie Best In Show właściciel sam wystawia swojego kota.
8. W trakcie trwania Ringów oraz Fun Show właściciel sam wkłada swojego kota do zdezynfekowanej klatki ( właściciel zawsze ma możliwość dokonania dodatkowej dezynfekcji klatki ). Nie używamy drapaków oraz słupków podczas ringów. Na prośbę Stewarda właściciel będzie osobiście przynosić swojego kota do Sędziego w ringu.
9. Zabrania się umieszczania kotów na klatkach dla Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa kotów co jednocześnie uniemożliwi
bezpośredni kontakt Państwa kotów z widzami odwiedzającymi wystawę.
10. Zabrania się umieszczania niezabezpieczonych kuwet pod klatką ( kuweta powinna znajdować się w klatce cały dzień, jeśli się w niej
nie znajduje prosimy o zabezpieczenie kuwety pakując ją w torbę foliową. Jednocześnie apelujemy o zachowanie wyjątkowej czystości aby
żwirek nie znajdował się na podłodze.
11. Zabrania się umieszczania niezabezpieczonych misek z wodą pod klatką ( miski powinny znajdować się w klatce, jeśli się w niej nie
znajdują prosimy o zabezpieczenie misek aby nikt nie miał do nich dostępu oraz żeby nie stały na podłodze z wodą która mogła by
zostać rozlana.
12. Przed rozpoczęciem wystawy zostanie wprowadzona oraz omówiona dla Sędziów oraz dla Stewardów instrukcja bezpiecznego postępowania (np. o nie przytulaniu kotów przez Sędziów) oraz dezynfekcji.

Powyższe dodatkowe warunki weterynaryjne oraz procedury bezpieczeństwa zostaną wydrukowane i umieszczone w kopercie wraz z katalogiem. Prosimy o zapoznanie się z nimi, w przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem wystawy.

Jednocześnie informujemy iż złamanie powyższych zasad będzie skutkowało usunięciem hodowcy z miejsca wystawy

Zalecenia wystawowe

* Zalecamy posiadanie folii ochronnej na przednią część klatki dla bezpieczeństwa Państwa kotów znajdujących się w klatce aby uchronić koty przed palcami zwiedzających
* Zalecamy umieszczenie na klatkach informacji graficznej o zakazie wkładania rąk do klatek przez zwiedzających

Dla dobra nas wszystkich a przede wszystkim naszych zwierząt zalecamy samodyscyplinę oraz zgłaszanie w sekretariacie do wyznaczonej osoby naruszenie przez hodowców powyższych warunków weterynaryjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

 

Dodatkowych informacji udziela organizator wystawy:

w sprawach organizacyjnych oraz zgłoszeń – Cezary Springer   prezes@shk.com.pl  tel. +48 533 50 50 01
w sprawach sponsoringu oraz stoisk – Krzysztof Wycichowski  biuro@shk.com.pl tel.+48 533 50 50 02

 

                 Zwiedzających zapraszamy w godzinach :

            sobota  10:00 – 17:30

             niedziela 10:00 – 17:30