Jak zostać hodowcą

 

Członkiem SHK może zostać każdy hodowca i miłośnik kotów.
Do Klubu mogą należeć także osoby zarejestrowane w innych Stowarzyszeniach felinologicznych.
Warunkiem jest tylko pisemne określenie Stowarzyszenia, które będzie wydawało hodowcy dokumentacje hodowlaną.

Wystarczy wypełnić formularz online (deklaracja członkowska) oraz załączyć do niego oświadczenie :

 

                                     Deklaracja Członkowska online  + Oświadczenie  pobierz

                                     Karta rejestracyjna kota online    + Kserokopia rodowodu kota

                                    Rejestracja hodowli (przydomek)  

                                

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dla czego warto być członkiem SHK
 
 – Wydajemy rodowody zabezpieczone hologramem WCF z indywidualnym nadanym numerem przez
    Federację World Cat Federation
 

– Gwarancja otrzymania rodowodów dla kociąt  maksymalnie do 21 dni od czasu ich otrzymania przez SHK

– Darmowa reklama  na stronie www.shk.com.pl

– Wydawanie każdemu członkowi Licencji Legalności Hodowli w formie dyplomu
   (ułatwia uwierzytelnienie hodowli, zakupy w hurtowniach i wiele innych)

– Pełne wsparcie hodowlane w poradach

– Honorowanie dokumentacji przysyłanych także e-mailem

– Stała informacja email od Związku o wystawach i pokazach WCF w Polsce

– Brak nostryfikacji rodowodów (jeśli nie zachodzi konieczność językowa)

– Przejrzyste przepisy hodowlane.

– Niewymagana karta krycia wewnątrz własnej hodowli

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zostając Członkiem SHK przy przejściu z innej Federacji Felinologicznej niż WCF :


– SHK gwarantuje uznanie wszystkich zdobytych tytułów Państwa Kotów
– SHK honoruje otwarte w innych Federacjach tytuły i daje możliwość dokończenia ich w WCF z pełnym uznaniem
– SHK gwarantuje otrzymanie takiego samego przydomka WCF jak posiadany w innej Federacji Felinologicznej
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cennik :

1. Składka członkowska roczna: 80 zł
2. Składka członkowska roczna dla drugiego członka rodziny – 40 zł
3. Wpisowe: 30 zł
4. Rejestracja kota przenoszonego z innego Stowarzyszenia: 0 zł
5. Rejestracja kota: 20 zł
6. Karta krycia: 5 zł
7. Karta miotu:  bezpłatna
8. Wydanie rodowodu 5 pokoleniowego – 40 zł
9. Wpis do rodowodu zastrzeżenie poza hodowle obok numeru rodowodu – 3 zł sztuka
( o treści ” Not for breeding, don`t register // Nie do hodowli, nie rejestrować !”)
10. Wydanie dyplomu lub licencji dla kota: 30 zł
11. Transfer: 60 zł
12. Przydomek hodowlany WCF: 100 zł
13. Rozpatrzenie wniosku specjalnego : 50 zł
(nadplanowe mioty, krycie bez licencji hodowlanej, zagubienie rodowodu, uznanie wcześniejszego krycia/ miotu,   krycie pozaregulaminowe)
14. Informacja na stronie SHK – bezpłatne

***

Konto: ING Bank
IBAN : PL66105019791000009074068496
SWIFT : INGBPLPW
Stowarzyszenie Hodowców Kotów