wycofanie zgłoszenia z wystawy

    " §7 Regulaminu Wystawy

    Umieszczenie kota w katalogu wystawy jest jednoznaczne z koniecznością dokonania opłaty.
    Zgłoszenia opłacone są jednocześnie zgodą na automatyczne umieszczenie kota w katalogu wystawy w takich przypadkach organizator nie zwraca dokonanej wpłaty ponieważ nie jest w stanie w ciągu jednego dnia dokonać wszystkich wpisów.
    Organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę nieopłaconego zgłoszenia kota z wystawy bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi nie później niż po terminie zamknięcia katalogu - data podana na stronie www. Jeśli wycofanie nastąpi  po określonym terminem od wystawców którzy nie opłacili jeszcze swoich zgłoszeń klub ma pełne prawo żądać pełnej opłaty