wycofanie zgłoszenia z wystawy
  " §7 Regulaminu WYstawy

  Umieszczenie kota w katalogu wystawy jest jednoznaczne z koniecznością dokonania opłaty.
  Zgłoszenia opłacone są jednocześnie zgodą na automatyczne umieszczenie kota w katalogu wystawy w takich przypadkach organizator nie zwraca dokonanej wpłaty ponieważ nie jest w stanie w ciągu jednego dnia dokonać wszystkich wpisów.
  Organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę nieopłaconego zgłoszenia kota z wystawy bez konieczności dokonania wpłaty, jeżeli takie zgłoszenie o rezygnacji nastąpi nie później jednak niż 30 dni przed Wystawą, jeśli wycofanie nastąpi po określonym terminem od wystawców którzy nie opłacili jeszcze swoich zgłoszeń klub ma pełne prawo żądać pełnej opłaty

  §7 a / Aneks

  W związku z panującą sytuacją covid 19 organizator wystawy dopuszcza możliwość wycofania przez hodowcę zgłoszenia kota z wystawy nawet jeśli wycofanie nastąpi po terminie natomiast tylko jeśli jest to wycofanie związane z panującą sytuacją covid 19 i związanym z tym stanem zdrowia hodowcy ( wynik pozytywny )"