Zgłoszenie na Wystawę SHK wrzesień 2019
WCF L#194117

3 certyfikaty

Każde zgłoszenie jest potwierdzane mailowo w ciągu 3 dni

kopie zgłoszenia po wysłaniu automatycznie otrzymasz na emaila
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------__________________________________

Potwierdzam prawdziwość zgłoszonych danych kota i akceptuję regulamin wystawy. Zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania niniejszej wystawy. Jest mi wiadomym, że administratorem danych osobowych jest SHK oraz że mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

Akceptuje