Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Hodowców Kotów

 

 

  Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Kotów
  1. Nazwisko,Imię

  2. Obywatel Polski nr. Pesel / Obywatel spoza Polski numer paszportu

  3. Ulica,nr domu

  4. Kod pocztowy,Miasto

  5. Numer telefonu/kom

  6. Strona www (jeśli nie posiadasz zostaw puste pole)

  7. E-mail

  8. Znajomość języków obcych

  9. Hodowana/planowana rasa kotów

  10. Przydomek hodowlany jeśli został nadany przez WCF

  11. Czy należysz do innego związku / klubu felinologicznego ( jeśli tak podaj nazwę)

  12. Oświadczenie (obowiązkowe,proszę o załączenie SKAN dokumentu) maksymalny rozmiar 1 MB plik .pdf

  13. Załaczniki (dodatkowe, jeśli wymagane) maksymalny rozmiar jednego załacznika 1 MB ( plik .pdf )


  14. Data