Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Hodowców Kotów
 1. Nazwisko,Imię
 2. Obywatel Polski nr. Pesel / Obywatel spoza Polski numer paszportu
 3. Ulica,nr domu
 4. Kod pocztowy,Miasto
 5. Numer telefonu/kom
 6. Strona www (jeśli nie posiadasz zostaw puste pole)
 7. E-mail
 8. Znajomość języków obcych
 9. Przydomek hodowlany jeśli został nadany przez WCF
 10. Czy należysz do innego związku / klubu felinologicznego ( jeśli tak podaj nazwę)

 11. Oświadczenie (obowiązkowe,proszę o załączenie SKAN dokumentu) maksymalny rozmiar 2 MB plik .pdf

 12. Załaczniki (dodatkowe, jeśli wymagane) maksymalny rozmiar jednego załacznika 2 MB ( plik .pdf ) 13. Data