15/16 wrzesień  2018 Toruń
nr licencji :  WCF  L#184040

>>katalog online<<

 ZESTAWIENIE

 
Nr kota 1 ocena 2 ocena 3 ocena
BLH BLH BLH
1 CACIB,RING2, CACIB CACIB
2 CAC CAC CAC
3 CAC CACIB CACIB,NOM,BOS
4 CAC CACIB CACIB  
5 CAC,NOM,BIS,BOB2 CAC CAC, NOM
6 CACJ CACJ CACJ,NOM,BOS
7 CAC,NOM,BOS —- CACJ
8 CACP CACP CACP
9 CACP CACP CACP
10 EX2 —- EX1, NOM,BIS
11 EX1 —- EX 1
  SFL SFL SFL
12 CACIB CACIB CAGCIB
13 CAC CACIB CACIB
14 CAC —- CAC, NOM,BIS,BOB2
15 ABS ABS ABS
16 CAC,NOM,BOS CAC CAC
17 CAC CAC CAC
18 CACP,NOM,BIS CACP, NOM,BIS
19 CACP,NOM CACP CACP, NOM
20 ABS ABS ABS
  SRL SRL SRL
21 CACJ,NOM,BIS CACJ CACJ,NOM,BIS
22 CACP CACP CACP
23/23a ABS —- ABS
24/24a ABS —- ABS
  MCO MCO MCO
25 ABS —- ABS
26 CACIB —- CACIB,NOM,Fun Long Tail 3
27 ABS —- ABS
28 ABS —- ABS
29 CAC CAC CAC, NOM,BOS
30 CAC CAC CAC
31 CAC,NOM,BIS,BOB1 CAC CAC, NOM,Fun Long Tail 1,BIS,BOB3
32 ABS ABS ABS
33 CAC CAC CAC
34 ABS ABS ABS
35 CAC CAC CAC
36 CACJ, NOM,BIS CACJ CACJ
37 CACJ CACJ CACJ, NOM,Fun Long Tail 2,BIS
38 CACJ CACJ CACJ
39 CACP, NOM,BIS CACP CACP
40 CACP CACP CACP, NOM
41 CACP CACP CACP, NOM,BOS
42 CACP CACP CACP
  NFO NFO NFO
43 CAC CACIB CACIB
44 CAC CAC CAC
45 CAC CAC CAC
46 CAC CAC CAC
47 CACP CACP CACP
48 CACP CACP CACP
  RAG RAG RAG
49 CACIB CACIB ABS
50 CAC CACIB CACIB
51 EX 2 CAC CAC
52 CAC CAC EX2 w/t
53 EX 2 EX 2 CAC,NOM
54 CAC —- CAC
55 CAC CAC CAC
56 ABS ABS ABS
57 CAC —- CAC
58 CACP, NOM CACP CACP,NOM
59 EX 2 CACP CACP
60 EX 2 CACP EX2 w/t
  SIB SIB SIB
61 CACIB CACIB, CACIB
62 CAC CAC CAC
63 CAC CAC CAC
64 CAC CAC CAC
65 CAC CAC CAC
66 CAC, NOM,BOS EX 2 CAC
67 EX 2 CAC CAC
68 CAC CAC CAC
69 CAC CAC CAC
70 CAC CAC CAC, NOM
71 ABS ABS ABS
72 CACP —- CACP, NOM
73 —- —- CAP, NOM,BIS
74 EX 2 —- EX1, NOM
75 ABS ABS ABS
76 EX 1 —- EX 1, NOM
77 advertising advertising advertising
  ABY ABY ABY
78  CAC  CACIB CACIB,NOM,BIS,BOB1 
79  EX2 —- EX2 
80  CAC  CAC  CAC,NOM
81  CACJ  CACJ EX2 
82 EX2   EX 2 CACJ,NOM 
83 CACJ   CACJ  CACJ
84  CACP,NOM —- CACP,NOM ,BOS
  ASH ASH ASH
85 CACM  —-  CACM
86 CACE  —- CACE 
87 EX1  —-  ABS
  BEN BEN BEN
88  EX2  EX 2 EX2 
89  CAC  CAC  CAC
90  VG  CAC  EX2
91  CAC  EX 3 CAC 
92  EX2  EX2  EX3
93  CAC,NOM  CAC CAC,NOM 
94  EX2 —- EX2 
95  EX3 —- EX3 
96 CACJ,NOM   CACJ CACJ,NOM 
97 CACP,NOM  CACP  CACP,NOM
  BRI BRI BRI
98 CACE   CACE CACE,NOM 
99 CACE,RING1  —- CACE,NOM,Show BRI 3 
100  ABS ABS  ABS 
101 CAGCIB  —- CAGCIB 
102 CAGCIB  —-  CAGCIB
103  CACIB  CACIB CACIB 
104 CACIB   CACIB CAGCIB,NOM,Show BRI1,BOS 
105  CACIB —-  CACIB
106  CAC  CACIB CACIB 
107  CAC  CACIB CACIB 
108  CAC —- CACIB 
109  CAC limit —-  ABS
110  CAC   CACIB  CACIB
111  CAC  CACIB  CACIB
112 CAC,NOM   CACIB CACIB 
113 CAC,NOM,BOS  CAC  CAC,NOM
114  CAC  CAC CAC 
115 CAC   CAC  CAC
116 EX2   CAC CAC 
117 EX3   EX 3  ABS
118 ABS  ABS   ABS
119  EX4  EX 4  ABS
120  CAC  EX 2 EX2 
121  CAC  CAC CAC 
122  ABS ABS   ABS
123  CAC  CAC  CAC
124 CAC   CAC  CAC
125  CAC  CAC  CAC
126  CAC  CAC EX2 
127  EX2  EX 2  CAC
128  CAC  CAC  CAC
129  CAC  CAC  CAC
130  CAC  CAC  CAC
131  ABS ABS  ABS 
132  ABS ABS   ABS
133  CAC  CAC  CAC
134  CAC  CAC  CAC,Show BRI 2
135  CAC  CAC  CAC,NOM
136  CAC  CAC  CAC
137 CACJ, NOM,BIS   CACJ  CACJ,NOM,BOS
138  EX2  EX 2  EX2
139 CACJ  —-  CACJ
140 CACJ,NOM,BOS  CACJ  CACJ
141 CACJ   CACJ CACJ 
142  EX2  EX 2  EX2
143 CACP,NOM   CACP  CACP
144 EX, NOM,BOS   CACP  CACP
145  ABS ABS   ABS
146  CACP  CACP  CACP, NOM
147  CACP  CACP  CACP
148  CACP  CACP  CACP
149  CACP  CACP  CACP
150  EX —-  EX1
151  EX —-  ABS
152/152a  ABS —-  EX1
153 EX, NOM  —-  EX
154  ABS —- ABS 
155 advertising —-  EX1, NOM
  CRX CRX CRX
156 CACJ,NOM   CACJ  CACJ,NOM
  DRX DRX DRX
157  CAC  CACIB  CACIB
158  CAC  CAC CAC 
159  CAC ABS —-
160  CACP  CACP CACP 
161 advertising advertising advertising
162 advertising advertising advertising
163 advertising advertising advertising
  MAU MAU MAU
164  EX2  EX 3 EX 
165  EX3  EX 2 EX 
166  CAC,RING3,NOM,BIS,BOB3  EX 1 EX 
167  ABS  ABS  ABS
  RUS RUS RUS
168  CACM —-  CACM
169  CACM —-  ABS
170  EX2 —-  ABS
171  CACE —-  ABS
172 CACIB,NOM  CACIB CACIB 
173  CAC  CACIB CACIB,NOM 
174  EX4  EX 3  EX3
175  EX2  EX 2 CAC 
176  EX3  CAC  EX2
177  EX ABS  ABS 
178  CAC  EX 2  EX2
179  EX5  EX 4 EX5 
180  EX6  EX 3 EX7 
181 EX  —- EX3 
182  EX —- CAC 
183  EX4  EX 5 EX4 
184  EX3 —- —-
185 CACJ,NOM   CACJ CACJ,NOM 
186  EX2 —- EX2 
187  ABS  ABS ABS 
188  ABS  ABS ABS 
189 CACP, NOM,BIS  CACP  CACP,NOM
190 P.H.,NOM —-  P.H.,NOM
191 CAP, NOM,BIS  CAPIB CAPIB,NOM,BIS 
  SFS SFS SFS
192  ABS ABS  ABS 
193  CAC  CAC CAC 
194  CAC  CAC  CAC
195 CACJ   CACJ CACJ 
196 ABS  —- CACP,NOM 
197 advertising advertising advertising
198 advertising advertising advertising
199 advertising advertising advertising
  SRS SRS SRS
200  ABS —-  ABS
  OSH OSH OSH
201  CACIB ABS   CAGCIB
202 CAC   CAC  CAC, NOM
203 CAC, NOM   CAC  CAC, NOM
204  CAC  CAC  CAC
205  CACJ  CACJ  CACJ, NOM
206  CACP  CACP  CACP, NOM,BIS
  SIA SIA SIA
207 GCAPE,NOM  —-  GCAPE,NOM,BOS
  THA THA THA
208 CACM, NOM —-  ABS
209 CACIB   CACIB  CAGCIB
210 CAC   CAC  CAC
211 CACP,NOM   CACP  CACP
  TON TON TON
212  CACJ  CACJ  CACJ,NOM,BIS
213 CACJ,NOM   CACJ CACJ 
  PBD PBD PBD
214 CAC   CACIB  CACIB,NOM
215 CAC   CACIB CACIB 
216 CAC   CAC  CAC
217  ABS  ABS ABS 
218 CACJ,NOM,BIS  CACJ  CACJ,NOM
219  EX1 w/t —-  ABS
  SPH SPH SPH
220  ABS —-  ABS
221  CACIB,NOM,BOS  CACIB  CAGCIB,NOM,BOS
222  ABS ABS   ABS
223  EX2  CAC  CAC
224 CAC   CAC CAC 
225  CAC,NOM,BIS,BOB4  CAC  CAC,NOM,BIS,BOB4
226  CAC  CAC CAC 
227  ABS  ABS  ABS
228 CACJ, NOM,BOS  CACJ  CACJ,NOM,BOS
229  CACJ  CACJ  CACJ
230  CACJ  CACJ CACJ,NOM,BIS 
231  CACP, NOM,BIS  CACP  CACP,NOM
232 ABS  —-  ABS
233  CACP  CACP  CACP,NOM,BIS
234 EX,NOM,BIS —-  EX,NOM
235 CAP, NOM,BIS  CAP  CAP,NOM,BIS
Suplement Suplement Suplement
 DRX DRX  DRX 
236  CACIB  CAGCIB  CAGCIB
237  CACJ  CACJ  CACJ
238 advertising  advertising  advertising 
 ASH ASH  ASH 
239 CAC,NOM  CACIB  CACIB
RUS  RUS  RUS 
240  EX2  CAC  EX6
BRI  BRI  BRI 
241  CACP —-  CACP 
242  CACE —-   ABS
243  CACJ —-   ABS
244 CAP, NOM,BOS  —-  ABS
SPH SPH SPH
245 CAPP, NOM,BIS  CAPP CAPP,NOM,BIS 
  BRI BRI BRI
246  ABS —-  
RAG RAG RAG
247  CACP  CACP CACP,NOM,BIS 
248 CACP   CACP CACP 
249  CACP  CACP CACP 
250 CACP   CACP  CACP
SPH SPH SPH
251 advertising advertising advertising
  DRX DRX DRX
252  CACP  ABS  CACP


Finałowe głosowanie Sędziów AB 16.09.2018: