14/15  wrzesień  2019 Toruń
nr licencji :  WCF  L#194117

 ZESTAWIENIE

 

Nr kota 1 ocena sobota 2 ocena sobota 3 ocena niedziela
BLH BLH BLH
1 CAC CAC CAC
2 CAC, NOM BIS CAC CAC
SFL (LH) SFL (LH) SFL (LH)
3 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
SFL 71 (LH) SFL 71 (LH) SFL 71 (LH)
4 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
SRL SRL SRL
5 CAC CAC CAC
MCO MCO MCO
6 ABS —- ABS
7 CACE —- GCACE
8 CACIB, NOM BIS —- ABS
9 CAC CAC CAC
10 ABS ABS ABS
11 CAC, NOM BIS CAC CAC
12 CAC CAC CAC
13 CAC CAC CAC NOM BIS
14 CAC CAC CAC NOM BIS
15 CAC, NOM BIS CAC CAC NON BIS
16 CAC CAC CAC
17 ABS ABS ABS
18 ABS —- ABS
19 EX 2 EX2 CACP NON BIS
20 CACP, NOM BIS CACP EX2
21 CAPJ, NOM BIS CAPJ CAPJ
22 EX 1, NOM BIS —- EX1 NON BIS
23 out of competition —- out of competition
24 out of competition —- out of competition
NEB NEB NEB
25 CACIB, NOM BIS —- CAGCIB
26 CAC CAC CACIB
NFO NFO NFO
27 CACIB —- CACIB, NOM BIS
28 CAC CAC CAC, NOM BIS
29 CACJ —- CACJ, NOM BIS
30 CACP, NOM BIS —- CACP, NOM BIS
31 CACP —- CACP, NOM BIS
32 CACP, NOM BIS —- CACP
RAG RAG RAG
33 EX 2 CAC CAC
34 CAC, NOM BIS CACIB CACIB, NOM BIS
35 CAC CACIB CACIB
36 CAC EX2 EX 2 W/T
37 EX 2 CAC CAC
38 CAC CAC CAC
39 —- —-
40 CAC CAC CAC
41 CAC EX1 CAC
42 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
43 EX, NOM BIS —- EX, NOM BIS
44 CAP, NOM BIS —- CAPIB, NOM BIS
SIB SIB SIB
45 CAGCIB CAGCIB CAGCIB
46 CACIB, NOM BIS CAGCIB CAGCIB, NOM BIS
47 CACIB, NOM BIS CACIB CACIB
48 CAC CAC CAC
49 CAC CAC EX
50 CAC, NOM BIS CAC CAC
51 CAC CAC CAC
52 ABS ABS ABS
53 ABS —- CACJ, NOM BIS
54 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ
55 ABS ABS ABS
56 CACJ EX W/T CACJ
57 CACP CACP CACP, NOM BIS
ABY ABY ABY
58 EX 1, NOM BIS CAC CAC NOM BIS
59 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ
60 EX 2 EX 2 CACJ NOM BIS
ASH ASH ASH
61 CAC CACIB CACIB, NOM BIS
62 CACP —- CACP, NOM BIS
63 out of competition —- out of competition
BEN BEN BEN
64 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
65 CACJ CACJ CACJ, NOM BIS
66 EX 2 EX 2 EX 2
67 W/T CACJ
68 ABS ABS ABS
69 CACP CACP CACP, NOM BIS
BRI BRI BRI
70 PH, NOM BIS —- P.H
71 ABS ABS ABS
72 CACIB, NOM BIS CACIB CACIB
73 CACIB CACIB CACIB
74 CACIB —- CACIB
75 CAC CACIB CACIB
76 CAC CAC CACIB
77 CAC CACIB CACIB
78 EX 2 CAC CAC
79 ABS ABS ABS
80 EX 3 EX2 EX2
81 EX 4 EX4 EX4
82 EX 2 EX3 EX3
83 CAC CAC CAC
84 CAC CAC CAC
85 CAC CAC CAC
86 CAC EX2 EX2
87 EX 2 EX3 CAC
88 CAC CAC CAC
89 CAC, NOM BIS CAC CAC NOM BIS
90 CAC, NOM BIS CAC CAC
91 CAC CAC CAC
92 CAC CAC CAC
93 CAC CAC CAC
94 CAC CAC CAC
95 CAC CAC CAC
96 CAC CAC CAC
97 CAC CAC CAC
98 CAC CAC CAC
99 CACJ CACJ CACJ
100 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ, NOM BIS
101 EX 2 EX2 EX 2
102 EX 3 —- EX 3
103 CACJ, NOM BIS —- CACJ
104 CACJ CACJ CACJ
105 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ
106 ABS ABS ABS
107 CACP, NOM BIS —- CACP, NOM BIS
108 EX 1 —- EX3
109 EX 1 —- EX4
110 out of competition —- out of competition
111 out of competition —- out of competition
112 out of competition —- out of competition
CRX CRX CRX
113 CAC CAC CAC
DRX DRX DRX
114 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
115 CAC CAC CAC
116 CAC, NOM BIS CAC CAC
117 CACJ CACJ CACJ
118 CACP, NOM BIS CACP CACP
119 CACP CACP CACP
MAU MAU MAU
120 CAC CAC CAC, NOM BIS
RUS RUS RUS
121 —- —- CACE, NOM BIS
122 EX 3 EX2 EX2
123 CAC CAC CAC
124 EX 2 EX3 ABS
125 EX 6 ABS ABS
126 EX 3 EX 4 EX 5
127 CAC, NOM BIS CAC CAC
128 EX 4 EX 5 EX 3
129 EX 5 EX 2 EX 2
130 —- —- EX 2
131 CACJ —- CACJ
132 CACP, NOM BIS CACP CACP
133 EX 2 CACP CACP
SFS (SH) SFS (SH) SFS (SH)
134 EX 1 CAC CAC, NOM BIS
135 EX 1 CAC CAC
136 EX 1 EX W/T CAC
137 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ,NOM BIS
138 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ, NOM BIS
139 EX 1 —- EX, NOM BIS
SFS 71 (SH) SFS 71 (SH) SFS 71 (SH)
140 CACIB —- CACIB, NOM BIS
141 CAC CAC CAC
142 EX W/T CAC CAC
143 CACJ CACJ CACJ, NOM BIS
144 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ
SRS SRS SRS
145 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ
146 out of competition —- out of competition
OSH OSH OSH
147 CAC, NOM BIS CAC CACIB, NOM BIS
148 CAC CAC CAC, NOM BIS
SIA SIA SIA
149 EX 1 —- —-
150 EX 1, NOM BIS —- —-
151 CACP, NOM BIS CACP CACP NOM BIS
152 CACP, NOM BIS —- —-
THA THA THA
153 CAC, NOM BIS CAC CAC
154 CAC CAC CAC
TON TON TON
155 CAC CAC CACIB
156 CAC CAC CACIB
157 CAC, NOM BIS CAC EX 2
158 CAC, NOM BIS CAC CACIB, NOM BIS
159 CAC CAC CAC
160 EX W/T EX, W/T ABS
PBD PBD PBD
161 EX 1, NOM BIS —- ABS
SPH SPH SPH
162 CACIB CACIB CACIB
163 CACIB CACIB CACIB, NOM BIS
164 CAC CAC CAC, NOM BIS
165 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
166 CAC CAC CAC, NOM BIS
167 CAC, NOM BIS CAC CAC, NOM BIS
168 CAC, NOM BIS CAC CAC
169 CAC, NOM BIS CAC CAC
170 CAC CAC CAC, NOM BIS
171 CAC, NOM BIS CAC CAC
172 CAC CAC CAC, NOM BIS
173 ABS ABS ABS
174 ABS ABS ABS
175 ABS ABS ABS
176 —- —- CACJ, NOM BIS
177 CACJ, NOM BIS CACJ CACJ, NOM BIS
178 ABS ABS ABS
179 ABS ABS ABS
180 CAP, NOM BIS CAP CAP NOM BIS
181 CACP, NOM BIS CACP CACP, NOM BIS
BAMBINO BAMBINO BAMBINO
182 EX EX EX
183 EX EX EX
ELF ELF ELF
184 EX EX1 EX
185 —- —- EX, N/T
Suplement Suplement Suplement
RAG  RAG  RAG 
186 ABS ABS ABS
BRI BRI BRI
187 CACP, NOM BIS CACP CACP NOM BIS
SFL SFL SFL
188 CACP, NOM BIS 
RAG RAG RAG
189  ABS ABS ABS 
BRI BRI BRI
190  EX 1 —-  EX2 
191  CAC CAC CAC 
192  EX 1  —- ABS
RUS RUS RUS
193 CACP, NOM BIS   —- — 
BRI BRI BRI
194 EX 3  CAC EX3
RAG RAG RAG
195 CACJ   CACJ CACJ 
SPH SPH SPH
196  CAPP, NOM BIS CAPP CAPP, NOM BIS 
RUS RUS RUS
197  EX 2 EX 3 EX 4 
BRI BRI BRI
198 CAC  CAC CAC 
SFL 71 SFL 71 SFL 71
199 CACJ, NOM BIS  CACJ  CACJ, NOM BIS 
SFS SFS SFS
200 CACJ  CACJ CACJ
201  OUT OF COMPETITION    
BRI BRI BRI
202 CAC   CACIB CACIB 
203 EX 1, NOM BIS   EX 1 NOM BIS
RAG RAG RAG
204 CACP, NOM BIS  CACP CACP, NOM BIS
SIB SIB SIB
205 CACP, NOM BIS    
BLH BLH BLH
206  EX 1, NOM BIS   EX 1, NOM BIS 
MCO MCO MCO
207  CACP, NOM BIS CACP CACP NON BIS 
SRL SRL SRL
208 OUT OF COMPETITION  —–   ——
209 OUT OF COMPETITION  ——  ——-
BRI BRI BRI
210 CACP   CACP CACP 
MAU MAU MAU
211 CACJ, NOM BIS  CACJ CACJ, NOM BIS 
NFO NFO NFO
212 CACJ, NOM BIS  CACJ CACJ, NOM BIS 
213 CACJ, NOM BIS CACJ  CACJ
DRX DRX DRX
214 CACP CACP   CACP
SPH SPH SPH
215  CACP, NOM BIS CACP CACP, NOM BIS

Finałowe głosowanie  :

Sobota LH SLH SH  SIA/ORI HL
BOS BIS BOS BIS BOS BIS BOS BIS BOS BIS
 Adult 4 2 34 15 116 58 153 150 168 165
 Junior 6-10 199 213 212 59 211 177
 Kitten 3-6 30 204 118 132 152 215
 Neuter Adult 44 180
 Neuter Junior 6-10 —- 21
 Neuter Kitten   3-6
 Veteran
 Litter  BIS : 206
 Househole Pet  BIS :—
Niedziela LH SLH SH  SIA/ORI HL
BOS BIS BOS BIS BOS BIS BOS BIS BOS BIS
 Adult 4 3 34 15 121 64 148 167 164
 Junior 6-10 199 29 212 100 211 176 177
 Kitten 3-6 188 204 19 107 151 181 215
 Neuter Adult 44 180
 Neuter Junior 6-10
 Neuter Kitten   3-6 196
 Veteran
 Litter  BIS :    206
 Househole Pet  BIS :   —-

Best of Best Adult – BOB
Miejsce  Sobota Niedziela 
I 15 15
II 150 3
III 165 148
IV 58 64
V 2 164
SOBOTA NIEDZIELA
 Best Junior  6-10 212 212
 Best Kitten 3-6 152 188
 Best Neuter Adult 44 44
 Best Neuter Junior 6-10 21
 Best Neuter Kitten 3-6 196
 Best Veteran  —-
 Best General   Sobota No.  15    Best Supreme   

           No.        15

 Best General   Niedziela  No. 188

 Sobota  WCF RING 
 Miejsce  Ring ADULT  Ring YOUNG
1 15 119
2 116 212
3 127 152
4 120 62
5 11 29
6 27 57
7 8 65
8 58 105
9 193
10 20
   Niedziela         WCF RING  &  Fun Show & Special Show
 Miejsce  Ring ADULT  Ring YOUNG Special Show SPH Fun Show SH
1 148 212 215 72
2 16 60 181 83
3 9 188 167 65
4 127 65 170 90
5 61 151 168 69
6 123 29 163 102
7 11 138 166 73
8 120 19 176 214
9 154 62 196 101
10 16 143 171 122