Zgłoszenie na Wystawę SHK wrzesień Konin 2020
  WCF L#204142

  2 certyfikaty

  Każde zgłoszenie jest potwierdzane mailowo w ciągu 4 dni

  kopie zgłoszenia po wysłaniu automatycznie otrzymasz na emaila




  ------------------------------------------



  ----------------------------




  --------------------------------------------------




  ------------------------------



  ---------------------------------------------



  __________________________________

  Potwierdzam prawdziwość zgłoszonych danych kota i akceptuję regulamin wystawy. Zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania niniejszej wystawy. Jest mi wiadomym, że administratorem danych osobowych jest SHK oraz że mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

  Akceptuje