Światowa Wystawa Kotów Rasowych


  Zgłoszenie na Światową Wystawę Kotów Rasowych 17/18 wrzesień Toruń 2022
  WCF L#224077

  2 certyfikaty

  Każde zgłoszenie jest potwierdzane mailowo

  kopia poprawnie wypełnionego zgłoszenia zostanie automatycznie przesłana na email
  ------------------------------------------


  ----------------------------
  --------------------------------------------------

  ------------------------------  ---------------------------------------------  __________________________________

  Potwierdzam prawdziwość zgłoszonych danych kota i akceptuję regulamin wystawy. Zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania niniejszej wystawy. Jest mi wiadomym, że administratorem danych osobowych jest SHK oraz że mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

  Akceptuje