Regulamin ucznia sędziowskiego

 

1. Uczeń Sędziowski przyjmowany jest na podstawie wysłanego do SHK zgłoszenia, musi być wyszczególniony jako uczeń na stronie WCF.

2. Uczeń Sędziowski przydzielony zostaje przez Komisarza wystawy do wybranego  Sędziego.

3. Każdy uczeń Sędziowski może w każdej chwili zostać odsunięty od nauki w trakcie wystawy przez Komisarza wystawy.

4. O przyjęciu ucznia Sędziowskiego na wystawę decyduje kolejność zgłoszeń, a jeden Sędzia może mieć tylko jednego ucznia.