________________________________
Uwaga
  • Informujemy, iż zgodnie z nowym przepisem WCF wydanie kociaka do nowego domu przed 12 tygodniem życia skutkuje  zawieszeniem lub usunięciem hodowli z WCF na co nie mamy wpływu i jest decyzją ostateczną od której nie ma odwołania
  • Wydanie kota bez oryginału rodowodu lub z kserokopią rodowodu  jest NIELEGALNE i wiąże się ze skierowaniem sprawy do Komisji Hodowlanej oraz Sądu Koleżeńskiego
  • Logo SHK jest obowiązkowe do umieszczenia na stronie hodowli
  • Brak przydomka hodowlanego uniemożliwia wystawienie rodowodów 

Zarząd SHK

* W dziale EMS Code zostały naniesione zmiany zgodnie z WCF